preloader

Integritetspolicy och villkor gällande medlemskap i ideell förening Nash MeetUp

Nash MeetUp med organisationsnummer 802525-5459 hanterar personuppgifter i enlighet med svensk och europeisk lagstiftning. Denna policy beskriver hur och vilka uppgifter Nash MeetUp samlar in och hanterar om medlemmar och andra som kontaktar oss.

Villkor för medlemskap

Personer som vill bli medlemmar i Nash MeetUp behöver fylla i ansökan om medlemskap, betala medlemsavgiften och framöver följa föreningens stadgar.

Ansvar för personuppgifter

Nash MeetUp ansvarar för behandlingen av personuppgifter som Nash MeetUp utför enligt denna integritetspolicy och är därmed personuppgiftsansvarig.

Kontaktuppgifter

Nash MeetUp

Tallidsvägen 12D

131 37 Nacka

info@nashmeetup.se

Syfte med personuppgiftsbehandlingen

För att ha en dialog med våra medlemmar, hålla kontakt med gåvogivare och andra som kontaktar oss och för att genomföra workshops, tematiska möten och våra andra evenemang samlar Nash MeetUp in och behandlar personuppgifter på det sätt som beskrivs nedan.

Nash MeetUp säljer ej eller på andra sätt sprider personuppgifter till kommersiella aktörer.

För att behandla personuppgifter anlitar Nash MeetUp ibland externa företag. Dessa företag fungerar då som personuppgiftsbiträden. Det sker bland annat vid leverans och support av våra IT-system. Dessa personuppgiftsbiträden får inte använda personuppgifter från Nash MeetUp i andra syften.

Personuppgifter vid medlemskap

Huvudsyftet med att registrera personuppgifter i vårt datoriserade medlemsregister är för att hantera den årliga medlemsavgiften samt för att skicka ut regelbunden information till medlemmar. Endast särskilt behöriga registeransvariga har möjlighet att ta del av medlemsregistret.

Den information som förmedlas till medlemmarna kan innehålla möteskallelser, inbjudan till studiecirklar och annan information om olika typer av aktiviteter i Nash MeetUp regi, men även information om aktiviteter som arrangeras av tredje part och som anses vara av intresse för Nash MeetUp medlemmar. Enkätundersökningar, information om pengainsamlingar och liknande kan också förekomma.

De uppgifter som Nash MeetUp kan komma att registrera om dig är namn, födelsedatum, telefonnummer, e-postadress och arbetssituation.

Personuppgifterna samlas in och hålls uppdaterade genom formulär när ansökan om medlemskap görs, genom frivilliga adressuppdateringar samt genom att medlemmar själva hör av sig med uppdatering av uppgifter.

Medlemmar kontaktas via e-post, telefon och sms.

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter Nash MeetUp har om dig. Genom att kontakta oss med en undertecknad förfrågan kan du begära att vi ändrar eller helt slutar att behandla dina personuppgifter. Du har rätt att en gång om året kostnadsfritt begära ett fullständigt registerutdrag gällande de uppgifter Nash MeetUp registrerar om dig. Skriv till:

Nash MeetUp medlemsservice: member@nashmeetup.se

I Nash MeetUp stadgar § 12 "Utträde" och § 13 "Uteslutning" framgår det på vilket sätt kan en medlem avsluta sitt medlemskap eller uteslutas ur föreningen. Om ditt medlemskap upphör på detta sätt eller om du själv tar kontakt och avslutar medlemskapet vid annan tid på året, kommer dina personuppgifter att vara lagrade en begränsad tid efteråt för att underlätta vår administration och möjliggöra eventuell kommunikation efter utträdet. Därefter kommer dina personuppgifter att helt avpersonifieras.

Uppgifter om gåvogivare

För att kunna kontakta, följa upp och redovisa uppgifter om gåvor till Nash MeetUp hanteras gåvogivarens personuppgifter. När du skänker en gåva via vår hemsida, sms, Swish eller autogiro registrerar vi de uppgifter som du lämnade i samband med gåvan. För gåvogivare som skänker en gåva via sms kompletterar vi även med ditt för- och efternamn. Personuppgifterna kommer bara att användas inom Nash MeetUp för att kontakta dig som gåvogivare.

Uppgifter om personer som kontaktar Nash MeetUp

Om du kontaktar Nash MeetUp via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Uppgifterna hanteras där för att du ska kunna få svar och för att Nash MeetUp ska kunna utföra den behandling av personuppgifter som du eventuellt ber om, till exempel ändra dina uppgifter i vårt medlemsregister. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.

Personuppgifter vid evenemang

Om du anmäler dig till ett evenemang som arrangeras av Nash MeetUp hanteras de personuppgifter som du anger i anmälan i vårt medlems- och evenemangssystem. Personuppgifterna kommer bara att användas i syfte att planera, genomföra och följa upp evenemanget. Det innebär att dina personuppgifter kan lämnas vidare för att konferensanläggning eller matleverantör ska kunna ordna eventuell specialkost.

Observera genom att bli medlem i föreningen eller vid registrering till varje enskild evenemang som arrangeras av Nash MeetUp, ger du samtycke till filmning / fotografering, samt publicering i sociala medier.

Sociala medier

Nash MeetUp har konton och publicerar information på en rad sociala medier: Facebook, Instagram, m.m.

Prenumeration på nyhetsbrev, pressmeddelanden och dylikt

Personuppgifter som lämnas i samband med prenumeration av olika publika sändlistor sparas så länge prenumerationen pågår. När du avanmäler dig raderas uppgifterna. Är du medlem bevaras och hanteras personuppgifterna enligt ovan.

Övrig hantering

Om Nash MeetUp hanterar personuppgifter utöver vad som ovan beskrivits rör det sig om personuppgiftsbehandling i syfte att uppfylla avtal och rättsliga förpliktelser gentemot bland annat anställda och leverantörer, i enlighet med Nash MeetUp's interna policy.

Nash MeetUp har rätt att när som helst ändra eller göra tillägg i denna integritetspolicy. En ny policy träder i kraft när den publicerats på Nash MeetUp's webbplats.

Denna policy reviderades senast: 2024-05-16